Uħud mir-regoli tal-PST għandhom l-għan li jevitaw li l-politiki fiskali jaqbdu direzzjonijiet potenzjalment problematiċi, filwaqt li regoli oħrajn qegħdin hemm biex jikkoreġu d-defiċits baġitarji eċċessivi jew il-piżijiet ta’ dejn pubbliku eċċessiv.