Kai kuriomis Stabilumo ir augimo pakto taisyklėmis siekiama užkirsti kelią tokiai fiskalinės politikos raidai, dėl kurios galėtų kilti problemų, o kitos nustatytos tam, kad būtų šalinamas perviršinis biudžeto deficitas arba mažinama pernelyg didelės valstybės skolos našta.