Makroekonomsko neravnotežje v eni državi EU, denimo velik primanjkljaj tekočega računa ali nepremičninski balon, lahko škodljivo vpliva na druge države članice. To je postalo očitno med svetovno finančno krizo. Zaradi tega je EU leta 2011 uvedla postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem, ki omogoča okrepljen nadzor nad državami s čezmernimi neravnotežji in začetek postopka v zvezi s čezmernim makroekonomskim neravnotežjem.