Makroekonomické nerovnováhy v jednej krajine EÚ, akými sú veľký deficit bežného účtu alebo realitná bublina, môžu mať škodlivý vplyv na ostatné krajiny EÚ. To sa jasne ukázalo počas celosvetovej finančnej krízy. Preto bol v roku 2011 zavedený postup pri makroekonomickej nerovnováhe (PMN). Umožňuje posilnený dohľad nad krajinami, u ktorých sa identifikovali nadmerné nerovnováhy v rámci postupu pri nadmernej nerovnováhe (EIP).