Zakłócenia równowagi makroekonomicznej w jednym kraju UE, takie jak np. wysoki deficyt obrotów bieżących czy bańka na rynku nieruchomości, mogą mieć negatywny wpływ na inne kraje UE. Stało się to oczywiste podczas globalnego kryzysu finansowego. Dlatego w 2011 r. wprowadzono procedurę dotyczącą zakłóceń równowagi makroekonomicznej. Umożliwia ona wzmocniony nadzór nad państwami, w których stwierdzono nadmierne zaburzenia równowagi w ramach procedury dotyczącej nadmiernego zakłócenia równowagi.