Macro-economische onevenwichtigheden in één EU-land, zoals een groot begrotingstekort of een vastgoedzeepbel, kunnen schadelijke gevolgen hebben voor andere EU-landen. Dat is duidelijk gebleken tijdens de wereldwijde financiële crisis. Daarom is in 2011 de procedure bij macro-economische onevenwichtigheden in het leven geroepen. Hierdoor is het mogelijk om landen waar al buitensporige onevenwichtigheden zijn vastgesteld, scherper in het oog te houden.