Vienā ES valstī pastāvoša makroekonomikas nelīdzsvarotība (piemēram, liels tekošā konta deficīts vai nekustamā īpašuma burbulis) var nelabvēlīgi ietekmēt citas ES valstis. To varēja novērot pasaules finanšu krīzes laikā. Tāpēc 2011. gadā tika ieviesta makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūra. Ar tās palīdzību var pastiprināti uzraudzīt valstis, kurās konstatēta pārmērīga nelīdzsvarotība. Tā ietilpst pārmērīgas nelīdzsvarotības novēršanas procedūrā.