Makromajanduslik tasakaalustamatus (nt suur jooksevkonto puudujääk või kinnisvaramull) ühes ELi riigis võib avaldada kahjulikku mõju teistele ELi riikidele. See sai ilmsiks ülemaailmse finantskriisi ajal. Seepärast võeti 2011. aastal kasutusele makromajandusliku tasakaalustamatuse menetlus. Ülemäärase tasakaalustamatuse menetlus võimaldab tõhusamat järelevalvet nende riikide üle, mille puhul on tuvastatud ülemäärane tasakaalustamatus.