Οι μακροοικονομικές ανισορροπίες σε μια χώρα της ΕΕ, π.χ. ένα μεγάλο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ή μια φούσκα στην αγορά ακινήτων, μπορεί να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις σε άλλες χώρες της ΕΕ. Αυτό έγινε εμφανές κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Για τον λόγο αυτό, το 2011 καθιερώθηκε η διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών (ΔΜΑ), η οποία καθιστά δυνατή την ενισχυμένη εποπτεία των χωρών στις οποίες έχουν διαπιστωθεί υπερβολικές ανισορροπίες στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικών ανισορροπιών (ΔΥΑ).