Makroekonomická nerovnováha v jedné zemi EU (např. vysoký schodek běžného účtu nebo realitní bublina) může mít závažné důsledky pro ostatní členské země. Právě k těmto jevům došlo během celosvětové finanční krize. Proto byl v roce 2011 zaveden postup při makroekonomické nerovnováze (MIP). Umožňuje posílit v rámci postupu při nadměrné nerovnováze (EIP) dohled nad zeměmi s nadměrnými nerovnováhami.