Макроикономическите дисбаланси в една страна от ЕС, като голям дефицит по текущата сметка или балон в сектора на недвижимите имоти, може да имат отрицателно въздействие върху други страни от Съюза. Това стана ясно по време на световната финансова криза. Поради това през 2011 г. бе въведена процедурата при макроикономически дисбаланси. Тя дава възможност за засилено наблюдение на страните, в които са установени прекомерни дисбаланси, в рамките на процедурата при прекомерни дисбаланси.