Cilji evropskega semestra

  • zagotavljanje zdravih javnih financ (izogibanje čezmernemu javnemu dolgu)
  • preprečevanje čezmernih makroekonomskih neravnotežij v EU
  • podpora strukturnim reformam za nova delovna mesta in gospodarsko rast
  • spodbujanje naložb

Vloga Evropske komisije

Evropska komisija vsako leto natančno analizira načrte držav članic za proračunske, makroekeonomske in strukturne reforme ter državam izda priporočila za naslednjih 12–18 mesecev.

Prav tako spremlja prizadevanja držav članic pri uresničevanju ciljev strategije Evropa 2020.

Vloga Sveta EU

Svet EU potrdi in uradno sprejme predloge Komisije. 

Vloga držav EU

Države sprejmejo vse odločitve in ustrezne ukrepe v zvezi s priporočili za posamezne države.