Célkitűzések:

 • Foglalkoztatás
  • – a 20–64 éves korosztály 75%-ának legyen munkája
 • Kutatás és fejlesztés (K+F)
  • – az Európai Unió GDP-jének 3%-át fordítsa kutatásra-fejlesztésre
 • Éghajlatváltozás elleni küzdelem és fenntartható energiagazdálkodás
  • – az üvegházhatású gázok kibocsátása 20%-kal csökkenjen az 1990-es szinthez képest
  • – a megújuló energiaforrások aránya 20%-ra nőjön
  • – 20%-kal javuljon az energiahatékonyság
 • Oktatás
  • – a korai iskolaelhagyók aránya csökkenjen 10% alá
  • – a 30 és 34 év közötti uniós polgárok legalább 40%-a rendelkezzen felsőfokú végzettséggel
 • Küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen
  • – legalább 20 millióval csökkenjen azok száma, akik nyomorban és társadalmi kirekesztettségben élnek, illetve akik esetében a szegénység és a kirekesztődés reális veszélyt jelent

A célkitűzések háttere

 • A célkitűzések alapján általános képet lehet alkotni arról, hogy a főbb területeken milyen változásokat kell az EU-nak 2020-ra elérnie.
 • A célkitűzések alapján az egyes tagállamok nemzeti célértékeket határoznak meg, és azokhoz mérten értékelik a teljesítés terén elért előrehaladást.
 • A célkitűzések teljesítésének nem feltétele a terhek megosztása: olyan közös célokról van szó, amelyek eléréséhez tagállami és uniós intézkedésekre egyaránt szükség van.
 • Egymással összefüggnek és egymást erősítik:
  • – az oktatás színvonalának javítása egyben a foglalkoztathatóságot is javítja, és segít kitörni a szegénységből;
  • – a kutatás-fejlesztés/innováció, valamint az energiahatékonyság növelése javítja a versenyképességet, és munkahelyeket teremt;
  • – a tiszta technológiákba történő beruházás hozzájárul az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez, egyúttal pedig új üzleti és foglalkoztatási lehetőségeket teremt.

A stratégia végrehajtása

Az Európa 2020 stratégia adja meg az uniós, a nemzeti és a regionális szintű tevékenységek referenciakeretét.

A tagországok kormányai az átfogó uniós célok teljesítésének elősegítése érdekében nemzeti célértékeket határoztak meg, a nemzeti célértékek teljesítése terén elért eredményekről pedig éves nemzeti reformprogramjaikban számolnak be. További részletekért lásd a nemzeti célértékeket és jelentéseket.

A végrehajtás figyelemmel kísérése

Az EU statisztikai hivatala, az Eurostat a stratégia végrehajtásában elért eredményekről rendszeres jelleggel átfogó jelentéseket tesz közzé.

A Bizottság 2014 és 2015 folyamán félidős felülvizsgálatnak vetette alá az Európa 2020 stratégiát. A felülvizsgálat keretében nyilvános konzultációra is sor került, melynek eredményeként megállapítást nyert, hogy az érdekeltek a stratégiát továbbra is megfelelő keretnek tartják a foglalkoztatás és a növekedés ösztönzésére.

A felülvizsgálatot követően a Bizottság úgy döntött, hogy folytatja a stratégia megvalósítását, nyomon követésére és végrehajtására pedig az ún. „európai szemeszter” folyamatot választja.