Ciljevi:

 • Zapošljavanje
  • – 75 % osoba u dobi od 20 do 64 godine u radnom odnosu
 • Istraživanje i razvoj
  • – 3 % BDP-a EU-a uloženo u istraživanje i razvoj
 • Klimatske promjene i energija
  • – emisije stakleničkih plinova za 20 % niže od razina iz 1990.
  • – povećanje udjela energije dobivene iz obnovljivih izvora na 20 %
  • – povećanje energetske učinkovitosti za 20 %
 • Obrazovanje
  • – prijevremeno napuštanje školovanja ispod 10 %
  • – najmanje 40 % osoba u dobi od 30 do 34 godine sa završenim visokim obrazovanjem
 • Siromaštvo i socijalna isključenost
  • – smanjenje broja ljudi koji žive u siromaštvu / socijalnoj isključenosti ili su izloženi riziku od takvog života za najmanje 20 milijuna

Obilježja ciljeva

 • Daju cjelovit pregled stanja koje bi se po pitanju ključnih parametara trebalo do 2020. postići u EU-u.
 • Ti se ciljevi prenose u nacionalne ciljeve tako da svaka država članica EU-a može provjeriti svoj napredak prema svakom cilju.
 • Nema podjele tereta – to su zajednički ciljevi za sve zemlje EU-a koji se trebaju postići kombinacijom nacionalnih aktivnosti i aktivnosti EU-a.
 • Međusobno su povezani i uzajamno se učvršćuju
  • – obrazovna poboljšanja pridonose zapošljivosti i smanjuju siromaštvo
  • – istraživanje i razvoj/inovacije i učinkovitije korištenje energijom čine nas konkurentnijima i otvaraju radna mjesta
  • – ulaganjem u čišće tehnologije borimo se protiv klimatskih promjena te stvaramo nove mogućnosti poslovanja ili zapošljavanja.

Kako se strategija provodi?

Strategija Europa 2020. upotrebljava kao referentni okvir za aktivnosti na razini EU-a i na nacionalnim i regionalnim razinama.

Vlade EU-a postavile su nacionalne ciljeve kako bi se postigli ukupni ciljevi EU-a te o njima izvješćuju u okviru svojih godišnjih nacionalnih programa reformi. Za više informacija vidjeti nacionalne ciljeve i izvješća.

Kako se strategija prati?

Ured za statistiku EU-a, Eurostat, redovito objavljuje opsežna izvješća o napretku u postizanju ciljeva.

Komisija je od 2014. do 2015. provodila preispitivanje u sredini programskog razdoblja strategije Europa 2020. To je uključivalo javno savjetovanje koje je pokazalo da se strategija još uvijek smatra odgovarajućim okvirom za promicanje otvaranja radnih mjesta i rasta.

Nakon preispitivanja Komisija je odlučila nastaviti strategiju uz njezino praćenje i provedbu u okviru postupka poznatog kao europski semestar.