Yleistavoitteet:

 • Työllisyys
  • – 75 prosenttia 20–64-vuotiaiden ikäryhmästä käy työssä
 • Tutkimus ja kehitys
  • – 3 prosenttia EU:n BKT:stä investoidaan T&K-toimiin
 • Ilmastonmuutos ja energia
  • – kasvihuonekaasupäästöt 20 prosenttia pienemmät kuin vuonna 1990
  • – 20 prosenttia energiasta peräisin uusiutuvista energialähteistä
  • – 20 prosentin lisäys energiatehokkuuteen
 • Koulutus
  • – koulunkäynnin keskeyttäneiden osuuden vähentäminen alle 10 prosenttiin
  • – korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden 30–34-vuotiaiden osuuden nostaminen vähintään 40 prosenttiin
 • Köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen
  • – köyhyys- tai syrjäytymisvaaran poistaminen vähintään 20 miljoonalta ihmiseltä

Yleistavoitteiden yhteisiä piirteitä

 • Yleistavoitteiden avulla voidaan seurata EU:n edistymistä strategian toteuttamisessa.
 • Ne sovitetaan kansallisiksi tavoitteiksi, niin että jokainen EU-maa voi seurata omaa edistymistään.
 • Ne eivät edellytä vastuun jakamista – ne ovat kaikkien EU-maiden yhteisiä tavoitteita, joihin pyritään erilaisilla kansallisilla ja EU-tason toimilla.
 • Ne liittyvät toisiinsa ja vahvistavat toinen toistaan:
  • – koulutuksen parantaminen edistää työllistymistä ja vähentää köyhyyttä
  • – T&K-toiminnan ja innovoinnin sekä energiatehokkuuden lisääminen parantavat kilpailukykyä ja luovat uusia työpaikkoja
  • – investoiminen puhtaampaan teknologiaan auttaa torjumaan ilmastonmuutosta ja luo uusia liiketoiminta- ja työmahdollisuuksia.

Strategian täytäntöönpano

Eurooppa 2020 -strategia on viitekehys EU:n tason sekä kansallisen ja alueellisen tason toimille.

EU-maat ovat asettaneet kansallisia tavoitteita, joilla helpotetaan EU:n yleistavoitteiden saavuttamista. Ne raportoivat toimistaan vuosittain osana kansallisia uudistusohjelmia. Lisätietoja on kansallisissa tavoitteissa ja raporteissa.

Strategian seuranta

EU:n tilastotoimisto Eurostat julkaisee säännöllisesti kattavia tilannekatsauksia tavoitteissa edistymisestä.

Komissio toteutti vuosina 2014–2015 Eurooppa 2020 -strategian uudelleentarkastelun. Siihen sisältyi julkinen kuuleminen, joka osoitti, että strategiaa pidetään edelleen sopivana kehyksenä työllisyyden ja kasvun edistämiselle.

Uudelleentarkastelun perusteella komissio päätti jatkaa strategian täytäntöönpanoa ja seurantaa talouspolitiikan EU-ohjausjakson yhteydessä.