The 2022 European Semester cycle

During its 2022 cycle, the European Semester resumes its broad economic and employment policy coordination.

EU:s prioriteringar för nästa år

November: Kommissionen lägger fast prioriteringar och ger vägledning för det kommande året som en del av höstpaketet.

Vinterpaketet

Februari: Kommissionen publicerar rapporter om alla EU-länder där man bedömer deras ekonomiska och sociala åtgärder.

EU:s landsspecifika rekommendationer

Maj–juli: Varje land får skräddarsydda ekonomiska och finanspolitiska rekommendationer.

Från rekommendation till handling

Augusti–oktober: EU-länderna tar hänsyn till rekommendationerna i sina reformplaner och offentliga budgetar för det kommande året.