The 2022 European Semester cycle

During its 2022 cycle, the European Semester resumes its broad economic and employment policy coordination.

Določanje prednostnih nalog

November: Komisija je v jesenskem svežnju predstavila prednostna področja in smernice za naslednje leto.

Zimski sveženj

Februar: Komisija objavi poročilo za vsako državo EU, v katerem oceni ekonomske in socialne politike.

Priporočila za posamezne države EU

Maj–julij: Komisija pošlje vsaki državi posebej priporočila glede njene gospodarske in proračunske politike

Uresničevanja priporočil v praksi

August–oktober: države članice priporočila vključijo v svoje načrte reform in nacionalne proračune za naslednje leto.