Stanovovanie priorít

Stanovovanie priorít

November: Komisia predkladá priority a usmernenia na nasledujúci rok v rámci jesenného balíka

Fáza analýzy

Fáza analýzy

Február: Komisia uverejňuje správu o každom členskom štáte EÚ a hodnotí jeho hospodárske a sociálne politiky

Odporúčania EÚ pre jednotlivé krajiny

Odporúčania EÚ pre jednotlivé krajiny

Máj – júl: každá krajina dostane cielené odporúčania v oblasti hospodárskych a rozpočtových politík.

Uplatňovanie odporúčaní

Uplatňovanie odporúčaní

August – október: Národné vlády zapracúvajú tieto odporúčania do svojich reformných plánov a národných rozpočtov na nasledujúci rok

Timeline: visual presentation

Timeline: visual presentation

Visual presentation of the European Semester economic coordination cycle

Jesenný balík v skratke

Jesenný balík v skratke

Komisia stanovuje hospodárske a sociálne priority EÚ na nasledujúci rok.