The European Semester in the time of the Recovery and Resilience Facility

During its 2022 cycle, the European Semester has resumed its broad economic and employment policy coordination.

Stanovovanie priorít

November: Komisia predkladá priority a usmernenia na nasledujúci rok v rámci jesenného balíka

Zimný balík

Február: Komisia uverejňuje správu o každom členskom štáte EÚ a hodnotí jeho hospodárske a sociálne politiky

Odporúčania EÚ pre jednotlivé krajiny

Máj – júl: každá krajina dostane cielené odporúčania v oblasti hospodárskych a rozpočtových politík.

Uplatňovanie odporúčaní

August – október: Národné vlády zapracúvajú tieto odporúčania do svojich reformných plánov a národných rozpočtov na nasledujúci rok