The 2022 European Semester cycle

During its 2022 cycle, the European Semester resumes its broad economic and employment policy coordination.

Stanovovanie priorít

November: Komisia predkladá priority a usmernenia na nasledujúci rok v rámci jesenného balíka

Zimný balík

Február: Komisia uverejňuje správu o každom členskom štáte EÚ a hodnotí jeho hospodárske a sociálne politiky

Odporúčania EÚ pre jednotlivé krajiny

Máj – júl: každá krajina dostane cielené odporúčania v oblasti hospodárskych a rozpočtových politík.

Uplatňovanie odporúčaní

August – október: Národné vlády zapracúvajú tieto odporúčania do svojich reformných plánov a národných rozpočtov na nasledujúci rok