European Semester 2021 – an exceptional cycle

European Semester 2021 – an exceptional cycle

Painopisteiden määrittäminen

Marraskuu: Komissio esittää seuraavaa vuotta koskevat talouspolitiikan painopisteet ja ohjeet nk. syyspaketissa.

Analyysivaihe

Helmikuu: Komissio julkaisee kutakin EU-maata käsittelevät maaraportit, joissa arvioidaan maiden talous- ja sosiaalipolitiikkaa

Maakohtaiset suositukset

Touko-heinäkuu: EU-maat saavat talous- ja budjettipolitiikkaa koskevia suosituksia, jotka on räätälöity kunkin maan tilanteeseen.

Suositusten toteuttaminen käytännössä

Elo-lokakuu: EU-maat ottavat suositukset huomioon seuraavaa vuotta koskevissa uudistussuunnitelmissaan ja talousarvioissaan