Painopisteiden määrittäminen

Painopisteiden määrittäminen

Marraskuu: Komissio esittää seuraavaa vuotta koskevat talouspolitiikan painopisteet ja ohjeet nk. syyspaketissa.

Analyysivaihe

Analyysivaihe

Helmikuu: Komissio julkaisee kutakin EU-maata käsittelevät maaraportit, joissa arvioidaan maiden talous- ja sosiaalipolitiikkaa

Maakohtaiset suositukset

Maakohtaiset suositukset

Touko-heinäkuu: EU-maat saavat talous- ja budjettipolitiikkaa koskevia suosituksia, jotka on räätälöity kunkin maan tilanteeseen.

Suositusten toteuttaminen käytännössä

Suositusten toteuttaminen käytännössä

Elo-lokakuu: EU-maat ottavat suositukset huomioon seuraavaa vuotta koskevissa uudistussuunnitelmissaan ja talousarvioissaan

Timeline: visual presentation

Timeline: visual presentation

Visual presentation of the European Semester economic coordination cycle

Tietoa syyspaketista

Tietoa syyspaketista

Syyspaketissa komissio määrittää EU:n talous- ja sosiaalipolitiikan painopisteet tulevalle vuodelle.