The 2022 European Semester cycle

During its 2022 cycle, the European Semester resumes its broad economic and employment policy coordination.

Økonomiske prioriteter

November: Kommissionen præsenterer prioriteter og retningslinjer for det kommende år som led i efterårspakken.

Vinterpakken

Februar: Kommissionen offentliggør rapporter for hvert EU-land og vurderer politikkerne for økonomi og samfund

Landespecifikke henstillinger fra EU

Maj-juli: hvert land modtager skræddersyede økonomiske og budgetmæssige henstillinger

Fra henstillinger til praksis

August-oktober: EU-landenes regeringer indarbejder henstillingerne i deres reformplaner og nationale budgetter for det kommende år