Evropský semestr 2021 – výjimečný cyklus

Evropský semestr 2021 – výjimečný cyklus

Stanovení priorit

listopad: Komise předkládá v rámci podzimního balíčku priority a směry pro následující rok

Zimní balíček

Únor: Komise zveřejňuje zprávy o jednotlivých zemích EU, v nichž posuzuje jejich hospodářské a sociální politiky.

Doporučení EU pro jednotlivé země

Květen – červen: Každá země obdrží individuální hospodářská a politická doporučení.

Uvádění doporučení do praxe

srpen - říjen: členské státy začlení doporučení do svých reformních plánů a vnitrostátních rozpočtů na následující rok.