Определяне на приоритетите

Определяне на приоритетите

Ноември: Комисията представя приоритетите и насоките за следващата година в рамките на есенния пакет

Етап на анализ

Етап на анализ

Февруари: Комисията публикува доклади за всяка страна от ЕС, като оценява икономическите и социалните политики

Национални програми за реформи и програми за стабилност/конвергенция

Национални програми за реформи и програми за стабилност/конвергенция

Март — април: Страните от ЕС представят националните си програми за реформи и програмите за стабилност/конвергенция

Специфични за всяка държава от ЕС препоръки

Специфични за всяка държава от ЕС препоръки

Май — юли: всяка страна получава изготвени специално за нея препоръки за икономическата и бюджетната политика

Практическо изпълнение на препоръките

Практическо изпълнение на препоръките

Август — октомври: Националните правителства включват препоръките в плановете си за реформи и националните бюджети за следващата година

Timeline: visual presentation

Timeline: visual presentation

Visual presentation of the European Semester economic coordination cycle

The autumn package explained

The autumn package explained

Commission sets out EU's economic and social priorities for the year ahead, gives policy recommendation for the euro area and completes the assessment of euro area Member States' Draft Budgetary Plans.