Определяне на приоритетите

Определяне на приоритетите

Ноември: Комисията представя приоритетите и насоките за следващата година в рамките на есенния пакет

Етап на анализ

Етап на анализ

Февруари: Комисията публикува доклади за всяка страна от ЕС, като оценява икономическите и социалните политики

Национални програми за реформи и програми за стабилност/конвергенция

Национални програми за реформи и програми за стабилност/конвергенция

Март — април: Страните от ЕС представят националните си програми за реформи и програмите за стабилност/конвергенция

Специфични за всяка държава от ЕС препоръки

Специфични за всяка държава от ЕС препоръки

Май — юли: всяка страна получава изготвени специално за нея препоръки за икономическата и бюджетната политика

Практическо изпълнение на препоръките

Практическо изпълнение на препоръките

Август — октомври: Националните правителства включват препоръките в плановете си за реформи и националните бюджети за следващата година