Poročila o državah

Poročila obravnavajo vsa pomembna področja z vidika makroekonomskih in družbenih vprašanj ter analizirajo proračunsko stanje posamezne države. Ocenijo tudi napredek držav članic pri reševanju vprašanj, opredeljenih v priporočilih EU iz prejšnjega leta.

Glavni zaključki poročil so povzeti v sporočilu.

Poglobljeni pregledi se opravijo samo za države, izbrane v  poročilu o mehanizmu opozarjanja v jesenskem svežnju. Poglobljeni pregledi ocenijo, ali obstajajo neravnotežja ali čezmerna neravnotežja v državi, tako da obravnavajo nekatere dejavnike, denimo: vzdržnost plačilne bilance, varčevalne in naložbene bilance, efektivne obrestne mere, deleže na izvoznih trgih, stroškovno in nestroškovno konkurenčnost, produktivnost, zasebni in javni dolg, cene nepremičnin, kreditne tokove, finančne sisteme in brezposelnost. Vzroki in tveganja se med državami razlikujejo.

Poglobljeni pregledi upoštevajo tudi razsežnost evrskega območja in morebiten vpliv na evrsko območje kot celote.

Na podlagi pregleda Komisija predlaga, da se dopolni status posamezne države članice v okviru postopka v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem.

Dokumenti