Šalių ataskaitos

Ataskaitose apžvelgiamos visos makroekonominės ir socialinės svarbos sritys ir apibendrinama šalies biudžeto padėtis.Jose įvertinama, kokią pažangą padarė kiekviena ES šalis, spręsdama ankstesnių metų ES rekomendacijose nurodytas problemas.

Pagrindiniai kiekvienos ataskaitos elementai apibendrinami komunikate.

Nuodugnios apžvalgos (tik įspėjimo mechanizmo ataskaitoje nurodytoms šalims)
Apžvalgose įvertinama, ar šalyje yra susidaręs disbalansas arba perviršinis disbalansas. Vertinama remiantis tokiais veiksniais, kaip:
išorės sąskaitų tvarumas, santaupų ir investicijų balansas, realusis valiutos kursas, eksporto rinkos dalys, su sąnaudomis susijęs ir nesusijęs konkurencingumas, produktyvumas, privačiojo ir viešojo sektoriaus skolos, būsto kainos, kredito srautai, finansų sistemos, nedarbas.

Priežastys ir rizika skirtingų šalių ekonomikoje skiriasi.

Apžvalgose taip pat atsižvelgiama į euro zonos aspektą ir galimą poveikį visai euro zonai.

Remdamasi šia apžvalga, per makroekonominio disbalanso procedūrą Komisija pasiūlys atnaujintą šalies būklės vertinimą.

Dokumentai