Országjelentések

A jelentések az egyes országok költségvetési helyzetét mérik fel, és a makrogazdasági és társadalmi szempontból fontos területek mindegyikére kiterjednek. Arról is számot adnak, hogy milyen előrelépést tettek az egyes tagállamok az előző évi országspecifikus uniós ajánlásokban megfogalmazott hiányosságok orvoslása terén.

A Bizottság az országjelentések főbb következtetéseit közleményben foglalja össze.

Az őszi csomag részét képező riasztási mechanizmus keretében készült jelentésben a Bizottság megnevezi azokat az országokat, amelyek esetében részletes vizsgálatot fog végezni. A részletes vizsgálat azt hivatott megállapítani, hogy az adott országokban fennáll-e egyensúlyhiány vagy túlzott makrogazdasági egyensúlyhiány. Ehhez a következő tényezőket veszi alapul: a fizetési mérleg fenntarthatósága, a megtakarítások és befektetések egyensúlya, az effektív devizaárfolyamok, az exportpiaci részesedések, a költségalapú és a nem költségalapú versenyképesség, a termelékenység, a magánszektor és az állam adóssága, a lakásárindexek, a hiteláramlás, a pénzügyi rendszerek és a munkanélküliség alakulása. Az indítóokok és a kockázatok az egyes gazdaságok esetében eltérőek.

A vizsgálat az euróövezeti dimenzióra és az euróövezet egészére gyakorolt lehetséges hatások elemzésére is kiterjed.

A vizsgálat következtetései alapján a Bizottság frissíti az érintett országokra vonatkozó helyzetértékelését a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás kapcsán.

Dokumentumok