Kommissionen analyserar EU-ländernas planer och lägger därefter fram landsspecifika rekommendationer till varje land, tillsammans med ett sammanfattande meddelande. Rekommendationerna är inriktade på vad länderna realistiskt sett kan uppnå de kommande 12–18 månaderna.

I rekommendationerna anpassar kommissionen EU-prioriteringarna från den årliga tillväxtöversikten till nationell nivå. Det finns också rekommendationer för euroområdet. 

Länderna diskuterar rekommendationerna i rådet och stats- och regeringscheferna godkänner dem på sitt toppmöte i juni. Därefter antas de formellt av finansministrarna i juli.

Dokument