Po posúdení plánov vlád EÚ Komisia predkladá každej krajine súbor odporúčaní pre jednotlivé krajiny, ako aj súhrnné oznámenie. Odporúčania sa zameriavajú na to, čo možno reálne dosiahnuť v priebehu najbližších 12 až 18 mesiacov.

V odporúčaniach sa prispôsobujú priority stanovené na úrovni EÚ (v ročnom prieskume rastu, ktorý vypracúva Komisia) vnútroštátnej úrovni. To platí aj pre eurozónu. 

O odporúčaniach sa diskutuje v Rade medzi vládami, lídri EÚ ich schvaľujú na každoročnom júnovom samite a ministri financií členských štátov ich formálne prijímajú v júli.

Dokumenty