Na de beoordeling van de plannen van de nationale regeringen geeft de Commissie elk land een reeks landspecifieke aanbevelingen, samen met een overkoepelende mededeling.De aanbevelingen zijn vooral gericht op wat realistisch gezien in de volgende 12-18 maanden kan worden bereikt.

Daarvoor worden de prioriteiten die op EU-niveau zijn vastgesteld (in de jaarlijkse groeianalyse van de Commissie) aangepast aan het nationale niveau. Ook voor de eurozone als geheel wordt dat gedaan. 

De aanbevelingen worden in de Raad besproken door vertegenwoordigers van de nationale regeringen, bekrachtigd door de EU-leiders tijdens een top in juni en formeel vastgesteld door de nationale ministers van Financiën in juli.

Documenten