Įvertinusi ES šalių vyriausybių planus, Komisija pateikia kiekvienai šaliai skirtas rekomendacijas, taip pat paskelbia bendrą komunikatą. Rekomendacijose visų pirma aptariama tai, ką iš tikrųjų galima pasiekti per kitus 12–18 mėn.

Rekomendacijose ES lygmeniu (Komisijos metinėje augimo apžvalgoje) nustatyti prioritetai suderinami nacionaliniu lygiu. Tas pats atliekama ir euro zonai. 

Rekomendacijas šalių vyriausybės aptaria Taryboje, birželio mėn. aukščiausiojo lygio susitikime jas patvirtina ES vadovai, o liepos mėn. jas oficialiai priima valstybių narių finansų ministrai.

Dokumentai