Preporukama za pojedine zemlje svakoj se državi članici daju prilagođeni savjeti o tome kako potaknuti otvaranje radnih mjesta, rast i ulaganja uz održavanje zdravih javnih financija. Komisija ih objavljuje svakog proljeća. U preporukama se prilagođavaju prioriteti utvrđeni u jesen u Godišnjoj strategiji za održivi rast (na razini EU-a) i u preporuci o ekonomskoj politici europodručja (na razini europodručja). Daju se smjernice o tome što se stvarno može postići u sljedećih 12 do 18 mjeseci kako bi rast postao održiviji, uključiviji i snažniji.

Vođe raspravljaju i prihvaćaju preporuke za pojedine zemlje u Vijeću, obično u srpnju.

Glavni elementi preporuka za pojedine zemlje i njihova obrazloženja sažeti su u Komunikaciji.

Dokumenti