Arvioituaan EU-maiden suunnitelmat komissio antaa kullekin maalle maakohtaiset suositukset. Niissä keskitytään tavoitteisiin, jotka voidaan realistisesti saavuttaa seuraavien 12–18 kuukauden aikana. Lisäksi komissio julkaisee tiedonannon tarvittavista toimista.

Suosituksissa mukautetaan komission vuotuisessa kasvuselvityksessä EU:n tasolla määritettyjä painopisteitä kansalliselle tasolle. Komissio antaa myös euroaluetta koskevat suositukset. 

Suosituksista keskustellaan neuvostossa, ja Eurooppa-neuvostossa kesäkuussa kokoontuvat EU-johtajat vahvistavat ne ennen neuvoston lopullista hyväksymistä heinäkuussa.

Asiakirjat