Pärast liikmesriikide valitsuste tegevuskavade hindamist esitab komisjon igaühele neist riigipõhised soovitused ning avaldab üldise teatise. Soovitustes keskendutakse sellele, mida on võimalik reaalselt järgneva 12–18 kuu jooksul saavutada.

Soovitustes kohandatakse ELi tasandil (komisjoni iga-aastases majanduskasvu analüüsis) kindlaks määratud prioriteedid riikliku tasandi tingimustele. Sama tehakse ka euroala puhul. 

ELi riikide valitsusjuhid arutavad soovitusi Euroopa Liidu Nõukogus ning need kiidetakse heaks juunis toimuval Euroopa Liidu juhtide tippkohtumisel. Juulis võtavad riikide rahandusministrid soovitused ametlikult vastu.

Dokumendid