Når Kommissionen har vurderet EU-landenes planer, får hvert land en række landespecifikke henstillinger sammen med en overordnet meddelelse. Henstillingerne fokuserer på, hvad der realistisk kan opnås i de næste 12-18 måneder.

Henstillingerne tilpasser de prioriteter, der er konstateret på EU-plan (i Kommissionens årlige vækstundersøgelse), til de enkelte lande. Det samme gælder for euroområdet. 

Henstillingerne diskuteres blandt regeringerne i Rådet, godkendes af EU's stats- og regeringschefer på et topmøde, der holdes i juni, og vedtages formelt af landenes finansministre i juli.

Dokumenter