Na základě posouzení plánů, které vypracovaly vlády jednotlivých zemí EU, předkládá Komise každé zemi soubor doporučení a souhrnné sdělení. Doporučení se zaměřují na to, čeho může daná země v průběhu příštích 12 až 18 měsíců reálně dosáhnout.

V doporučeních jsou priority stanovené na úrovni EU (v roční analýze růstu vypracované Komisí) uzpůsobeny vnitrostátní úrovni. Totéž se činí pro eurozónu. 

Doporučení jsou projednána zástupci vlád členských zemí v Radě, schválena vedoucími představiteli EU na summitu konaném v červnu a v červenci formálně přijata ministry financí jednotlivých členských států.

Dokumenty