След като оцени плановете на правителствата на страните от ЕС, Комисията предоставя специфични за всяка страна препоръки, заедно с общо съобщение. Препоръките са насочени към това, което реално може да бъде постигнато през следващите 12-18 месеца.

В препоръките приоритетите, определени на равнище ЕС (в годишния обзор на растежа на Комисията), са адаптирани на национално равнище. Същото се прави и за еврозоната. 

Препоръките се обсъждат между правителствените представители в Съвета, подкрепят се от лидерите на ЕС на среща на върха през юни и официално се приемат от финансовите министри на страните членки през юли.

Документи