Jesenski sveženj vključuje:

Letni pregled gospodarske rasti

Sveženj določa splošne ekonomske prioritete za EU ter politične smernice za države članice za naslednje leto.

Smernice Komisije se navezujejo na tri medsebojno povezane sklope: naložbe, strukturne reforme in fiskalno konsolidacijo.

Poročilo o mehanizmu opozarjanja

Gre za sistem preverjanja na podlagi nabora kazalnikov, s katerim ugotovijo, v katerih državah se kaže ekonomsko neravnotežje in bi torej Komisija morala opraviti poglobljen pregled.

Tako se začne letni postopek v zvezi z makroekonomskimi neravnotežji, namenjen preprečevanju in odpravljanju neravnotežij, ki motijo delovanje nacionalnih gospodarstev evrskega območja ali celotne EU.  

Skupno poročilo o zaposlovanju (osnutek)

Poročilo vsebuje analizo zaposlenosti in socialnih razmer v Evropski uniji ter političnih ukrepov držav članic.

Priporočilo za evrsko območje

Priporočilo obravnava kritična področja v delovanju območja z enotno valuto in predlaga državam članicam konkretne ukrepe. To zagotavlja, da so vprašljiva področja evrskega območja in držav članic vključena v načrtovanje ekonomskega upravljanja Evropske unije.

Sporočilo o finančni naravnanosti

Evropska komisija oceni splošno fiskalno politiko evrskega območja z agregatnimi podatki, torej za evrsko območje kot celoto. Na podlagi te ocene nato priporoči fiskalno naravnanost evrskega območja.

Mnenje Komisije o osnutkih proračunskih načrtov držav evrskega območja

Komisija v mnenju oceni usklajenost nacionalnih proračunskih načrtov za naslednje leto z zahtevami pakta za stabilnost in rast.

 

Komisija objavlja tudi stališča evropskih socialnih partnerjev:

Evropski semester 2017: Stališča delodajalcev do letnega pregleda gospodarske rasti
Evropski semester 2017: Evropska konfederacija sindikatov (ETUC) – Prednostna področja letnega pregleda gospodarske rasti