Pachetul de toamnă conține:

Analiza anuală a creșterii (AAC), realizată de Comisie

Aceasta stabilește prioritățile economice generale ale UE și le oferă guvernelor statelor membre orientări privind politicile pentru anul care urmează.

Orientările Comisiei se articulează în jurul a trei axe interconectate: investițiile, reformele structurale și consolidarea finanțelor publice.

Raportul privind mecanismul de alertă (RMA)

În cadrul acestui raport, Comisia identifică, pe baza unui set de indicatori, țările care ar putea fi afectate de dezechilibre economice și pentru care ar urma să efectueze bilanțuri mai aprofundate.

Odată cu publicarea acestui raport se lansează procedura privind dezechilibrele macroeconomice (PDM), menită să prevină sau să remedieze dezechilibrele care împiedică funcționarea eficientă a economiilor naționale, a zonei euro sau a Uniunii, în ansamblul său. 

Raportul comun privind ocuparea forței de muncă (proiect)

Acest raport analizează situația socială și a ocupării forței de muncă în Europa, precum și măsurile de politică adoptate de guvernele naționale.

Recomandarea pentru zona euro

Recomandarea abordează aspecte esențiale pentru funcționarea zonei monedei unice și propune măsuri concrete pe care le pot lua guvernele naționale. Astfel, aspectele naționale și cele legate de zona euro pot fi integrate corespunzător în planificarea UE în domeniul guvernanței economice.

Comunicarea privind orientarea fiscal-bugetară

Comisia evaluează politica bugetară generală din zona euro la nivel agregat, considerând zona euro o entitate unică. Pe această bază, ea propune obiective pentru orientarea fiscal-bugetară a zonei euro.

Avizul Comisiei privind proiectele de planuri bugetare pentru țările din zona euro

Prin acest aviz, Comisia verifică dacă planurile bugetare naționale pentru anul următor respectă cerințele Pactului de stabilitate și de creștere (PSC).

 

Comisia publică, de asemenea, opiniile partenerilor sociali europeni:

Semestrul european 2017: Ce spun angajatorii despre Analiza anuală a creșterii
Semestrul european 2017: Prioritățile Confederației Europene a Sindicatelor legate de Analiza anuală a creșterii

Documente