Rudens pakete satur šādus dokumentus.

Komisijas gada izaugsmes pētījums (GIP)

Tas nosaka ES ekonomikas vispārīgās prioritātes un piedāvā dalībvalstīm politiskās vadlīnijas nākamajam gadam.

Komisijas vadlīniju pamatā ir trīs savstarpēji saistītas jomas: ieguldījumi, strukturālās reformas un fiskālā konsolidācija.

Brīdināšanas mehānisma ziņojums (AMR)

Tas ir analīzes instruments, kura pamatā ir rādītāju pārskats, kas ļauj apzināt valstis, kurās var rasties ekonomikas nelīdzsvarotība un kam būtu vajadzīgs, lai Komisija sagatavotu padziļinātu pārskatu.

Tas iezīmē ikgadējās makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūras (MNNP) sākumu. Šīs procedūras mērķis ir nepieļaut vai labot nelīdzsvarotību, kas kavē dalībvalstu, eirozonas vai visas Eiropas Savienības ekonomikas pareizu darbību. 

Vienotais nodarbinātības ziņojums (projekts)

Šis ziņojums analizē sociālo un nodarbinātības situāciju Eiropā un stratēģiskos reaģēšanas pasākumus, ko veikušas dalībvalstis.

Ieteikums eirozonai

Ieteikums ir par Eirozonas darbībai izšķirīgi svarīgiem jautājumiem un piedāvā konkrētus pasākumus, kurus var īstenot dalībvalstis. Tas garantē, ka valstu un eirozonas problēmas tiek ņemtas vērā ES ekonomiskās pārvaldības plānošanā.

Paziņojums par fiskālo nostāju

Komisija novērtē Eirozonas kopējo fiskālo politiku apkopojuma līmenī, pieņemot, ka eirozona ir viens vesels. Uz šī pamata tā iesaka mērķus attiecībā uz eirozonas fiskālo nostāju.

Komisijas atzinums attiecībā uz eirozonas valstu budžeta projektiem

Savā atzinumā Komisija novērtē, kādā mērā valstu budžeta plāni nākamajam gadam atbilst prasībām, kas izvirzītas Stabilitātes un izaugsmes paktā.

 

Komisija publicē arī ES sociālo partneru atzinumus:

2017. gada Eiropas pusgads: darba devēju atzinums par gada izaugsmes pētījumu
2017. gada Eiropas pusgads: Eiropas Arodbiedrību konfederācijas prioritātes attiecībā uz gada izaugsmes pētījumu

Dokumenti