Rudens dokumentų rinkinį sudaro toliau nurodyti dokumentai.

Komisijos metinė augimo apžvalga (MAA)

Joje nustatomi bendrieji ES ekonominiai prioritetai ir ES valstybių vyriausybėms pateikiamos ateinančių metų politikos gairės.

Komisijos gairės grindžiamos 3 tarpusavyje susijusiomis kryptimis: investicijomis, struktūrinėmis reformomis ir fiskaliniu konsolidavimu.

Įspėjimo mechanizmo ataskaita (ĮMA)

Tai rodiklių suvestine grindžiama patikros priemonė. Joje nurodytos šalys, kuriose gali susidaryti ekonomikos disbalansas ir dėl kurių Komisija turėtų parengti nuodugnias apžvalgas.

Ja pradedama metinė makroekonominio disbalanso procedūra (MDP), kuria siekiama užkirsti kelią disbalansui, kuris trukdo sklandžiam valstybių narių, euro zonos ar visos ES ekonomikos veikimui, arba jį panaikinti. 

Bendroji užimtumo ataskaita (projektas)

Šioje ataskaitoje nagrinėjama užimtumo ir socialinė padėtis Europoje ir nacionalinių vyriausybių politikos sprendimai.

Rekomendacija euro zonai

Rekomendacijoje nagrinėjami bendros valiutos zonos veikimui itin svarbūs klausimai ir siūlomos konkrečios priemonės, kurias gali įgyvendinti nacionalinės valdžios institucijos. Taip užtikrinama, kad euro zonos ir nacionaliniai klausimai būtų įtraukti į ES ekonominio valdymo planavimą.

Komisijos nuomonė dėl biudžeto planų projektų euro zonos šalims

Nuomonėje vertinama, kiek kitų metų nacionaliniai biudžeto planai atitinka Stabilumo ir augimo pakto (SAP) reikalavimus.

Europos socialinių partnerių nuomonės

2019 m. Europos semestras. Darbdavių nuomonė apie metinę augimo apžvalgą

2019 m. Europos semestras. Su metine augimo apžvalga susiję Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) prioritetai

Rudens dokumentų rinkinio paaiškinimas

Daugiau informacijos apie įvairius rudens dokumentų rinkinio elementus

2018 m. lapkričio 21 d. pranešimas spaudai

Europos semestro rudens dokumentų rinkinys. Integracinio ir tvaraus augimo rėmimas

Dokumentai