Rudens dokumentų rinkinį sudaro toliau nurodyti dokumentai.

Komisijos metinė augimo apžvalga (MAA)

Joje nustatomi bendrieji ES ekonominiai prioritetai ir ES valstybių vyriausybėms pateikiamos ateinančių metų politikos gairės.

Komisijos gairės grindžiamos 3 tarpusavyje susijusiomis kryptimis: investicijomis, struktūrinėmis reformomis ir fiskaliniu konsolidavimu.

Įspėjimo mechanizmo ataskaita (ĮMA)

Tai rodiklių suvestine grindžiama patikros priemonė. Joje nurodytos šalys, kuriose gali susidaryti ekonomikos disbalansas ir dėl kurių Komisija turėtų parengti nuodugnias apžvalgas.

Ja pradedama metinė makroekonominio disbalanso procedūra (MDP), kuria siekiama užkirsti kelią disbalansui, kuris trukdo sklandžiam valstybių narių, euro zonos ar visos ES ekonomikos veikimui, arba jį panaikinti. 

Bendroji užimtumo ataskaita (projektas)

Šioje ataskaitoje nagrinėjama užimtumo ir socialinė padėtis Europoje ir nacionalinių vyriausybių politikos sprendimai.

Rekomendacija euro zonai

Rekomendacijoje nagrinėjami bendros valiutos zonos veikimui itin svarbūs klausimai ir siūlomos konkrečios priemonės, kurias gali įgyvendinti nacionalinės valdžios institucijos. Taip užtikrinama, kad euro zonos ir nacionaliniai klausimai būtų įtraukti į ES ekonominio valdymo planavimą.

Komunikatas dėl fiskalinės politikos krypčių

Komisija įvertina bendrą euro zonos fiskalinę politiką, laikydama euro zoną vienu subjektu. Tuo pagrindu ji rekomenduoja euro zonos fiskalinės politikos tikslus.

Komisijos nuomonė dėl biudžeto planų projektų euro zonos šalims

Nuomonėje vertinama, kiek kitų metų nacionaliniai biudžeto planai atitinka Stabilumo ir augimo pakto (SAP) reikalavimus.

 

Komisija taip pat skelbia Europos socialinių partnerių nuomones:

2017 m. Europos semestras: darbdavių nuomonė apie metinę augimo apžvalgą
2017 m. Europos semestras: Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) prioritetai metinei augimo apžvalgai

Dokumentai