Az európai szemeszter őszi csomagja a következőket tartalmazza:

A Bizottság éves növekedési jelentése

Meghatározza az Európai Unió általános gazdasági prioritásait, és szakpolitikai útmutatással szolgál a tagállamoknak a következő évre.

A bizottsági útmutatás fő sodrát három egymáshoz szorosan kapcsolódó elem alkotja: a beruházásösztönzés, a strukturális reformok és az államháztartási konszolidáció.

A riasztási mechanizmus keretében készült jelentés

Ez a jelentés az átvilágítás eszköze. Mutatókra épülő eredménytábla alapján feltárja, mely tagországoknál áll fenn a gazdasági egyensúlyhiány kockázata, azaz hol van szükség további részletes vizsgálatokra.

A riasztási mechanizmus keretében készült jelentéssel veszi kezdetét a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás éves ciklusa. Az eljárás célja az uniós, az euróövezeti és a tagállami gazdaságok zavartalan működését akadályozó egyensúlyhiány feltárása és kezelése. 

Közös foglalkoztatási jelentés (tervezet)

Ez a jelentés arról ad elemzést, hogyan alakul a foglalkoztatás és a szociális helyzet Európában, illetve milyen szakpolitikai intézkedéseket hoznak a tagállami kormányok ezeken a területeken.

Az euróövezetre vonatkozó ajánlás

Az ajánlás egyfelől sorra veszi azokat a kérdéseket, amelyek létfontosságúak az egységes valutaövezet működése szempontjából, másfelől konkrét, az egyes tagállamok által végrehajtható lépésekre tesz javaslatot. Ezáltal az EU gazdasági kormányzásának tervezésekor az euróövezetet érintő, illetve a tagállami szintű kérdések egyaránt érvényre jutnak.

A Bizottság véleménye az euróövezet országai által benyújtott költségvetésiterv-javaslatokról

A Bizottság arról alakít ki véleményt, hogy az egyes tagországok következő évre szóló költségvetési tervei milyen mértékben illeszkednek a Stabilitási és Növekedési Paktum követelményeihez.

Az európai szociális partnerek véleménye

2019. évi európai szemeszter: az éves növekedési jelentés a munkáltatók szemszögéből

2019. évi európai szemeszter: az ESZSZ prioritásai az éves növekedési jelentés kapcsán

Közérthetően az európai szemeszter őszi csomagjáról

További információk az őszi csomag egyes elemeiről

Sajtóközlemény, 2018. november 21.:

Az európai szemeszter őszi csomagja: az inkluzív és fenntartható növekedés ösztönzése

Dokumentumok