Az európai szemeszter őszi csomagja a következőket tartalmazza:

A Bizottság éves növekedési jelentése

Meghatározza az Európai Unió általános gazdasági prioritásait, és szakpolitikai útmutatással szolgál a tagállamoknak a következő évre.

A bizottsági útmutatás fő sodrát három egymáshoz szorosan kapcsolódó elem alkotja: a beruházásösztönzés, a strukturális reformok és az államháztartási konszolidáció.

A riasztási mechanizmus keretében készült jelentés

Ez a jelentés az átvilágítás eszköze. Mutatókra épülő eredménytábla alapján feltárja, mely tagországoknál áll fenn a gazdasági egyensúlyhiány kockázata, azaz hol van szükség további részletes vizsgálatokra.

A riasztási mechanizmus keretében készült jelentéssel veszi kezdetét a a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás éves ciklusa. Az eljárás célja az uniós, az euróövezeti és a tagállami gazdaságok zavartalan működését akadályozó egyensúlyhiány feltárása és kezelése. 

Közös foglalkoztatási jelentés (tervezet)

Ez a jelentés arról ad elemzést, hogyan alakul a foglalkoztatás és a szociális helyzet Európában, illetve milyen szakpolitikai intézkedéseket hoznak a tagállami kormányok ezeken a területeken.

Az euróövezetre vonatkozó ajánlás

Az ajánlás egyfelől sorra veszi azokat a kérdéseket, amelyek létfontosságúak az egységes valutaövezet működése szempontjából, másfelől konkrét, az egyes tagállamok által végrehajtható lépésekre tesz javaslatot. Ezáltal az EU gazdasági kormányzásának tervezésekor az euróövezetet érintő, illetve a tagállami szintű kérdések egyaránt érvényre jutnak.

Közlemény a költségvetési irányvonalról

A Bizottság az euróövezet költségvetési politikáját összevontan értékeli, egységes entitásként kezelve az euróövezetet. Az értékelés alapján azután ajánlásokat fogalmaz meg az euróövezet költségvetési irányvonalával kapcsolatos célok kitűzéséhez.

Az euróövezet országai által benyújtott költségvetésiterv-javaslatokról szóló bizottsági vélemény

A Bizottság arról alakít ki véleményt, hogy az egyes tagországok következő évre szóló költségvetési tervei milyen mértékben illeszkednek a Stabilitási és Növekedési Paktum követelményeihez.

 

A Bizottság az európai szociális partnerek állásfoglalását is közreadja:

A 2017. évi európai szemeszter: az éves növekedési jelentés a munkáltatók szemszögéből
A 2017. évi európai szemeszter: az ESZSZ prioritásai az éves növekedési jelentés kapcsán

Dokumentumok