Η φθινοπωρινή δέσμη περιλαμβάνει τα εξής:

Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης (ΕΕΑ) της Επιτροπής

Η έκθεση αυτή καθορίζει τις γενικές οικονομικές προτεραιότητες της ΕΕ και παρέχει στα κράτη μέλη της Ένωσης κατευθύνσεις πολιτικής για το επόμενο έτος.

Οι κατευθύνσεις της Επιτροπής βασίζονται σε 3 αλληλένδετους άξονες: επενδύσεις, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και δημοσιονομική εξυγίανση.

Έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης (ΕΜΕ)

Πρόκειται για ένα μέσο ελέγχου, που βασίζεται σε πίνακα αποτελεσμάτων βάσει δεικτών, το οποίο προσδιορίζει τις χώρες που ενδεχομένως πλήττονται από οικονομικές ανισορροπίες και για τις οποίες η Επιτροπή πρέπει να πραγματοποιήσει περαιτέρω εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις.

Η έκθεση αυτή σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών (ΔΜΑ), που αποσκοπεί στην πρόληψη ή τη διόρθωση των ανισορροπιών που εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία των εθνικών οικονομιών, της ζώνης του ευρώ και της ΕΕ στο σύνολό της. 

Κοινή έκθεση για την απασχόληση (σχέδιο)

Η έκθεση αναλύει την κατάσταση της απασχόλησης και την κοινωνική κατάσταση στην Ευρώπη, καθώς και τα μέτρα πολιτικής των εθνικών κυβερνήσεων.

Σύσταση για τη ζώνη του ευρώ

Η σύσταση αναλύει ζητήματα καθοριστικής σημασίας για τη λειτουργία της ζώνης του ενιαίου νομίσματος και προτείνει συγκεκριμένα μέτρα που μπορούν να εφαρμόσουν οι εθνικές κυβερνήσεις. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι τα ζητήματα της ζώνης του ευρώ και τα εθνικά ζητήματα περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό της οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ.

Γνώμη της Επιτροπής για τα σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων των χωρών της ζώνης του ευρώ

Στη γνώμη εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο τα εθνικά δημοσιονομικά σχέδια για το επόμενο έτος συνάδουν με τις απαιτήσεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ).

Απόψεις των Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων

Ευρωπαϊκό εξάμηνο 2019: οι απόψεις των εργοδοτών για την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης

Ευρωπαϊκό εξάμηνο 2019: προτεραιότητες της ETUC για την ετήσια ανάπτυξη

Η φθινοπωρινή δέσμη με απλά λόγια

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διάφορα στοιχεία της φθινοπωρινής δέσμης

Δελτίο Τύπου, 21 Νοεμβρίου 2018

Φθινοπωρινή δέσμη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου: Ενίσχυση της χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμης ανάπτυξης

Έγγραφα