Podzimní balíček obsahuje:

Roční analýzu růstu (AGS)

Ta stanoví obecné ekonomické priority EU a poskytuje členským státům vodítko pro jejich politiku na následující rok.

Tyto pokyny Komise vycházejí se 3 vzájemně souvisejících aspektů: investic, strukturálních reforem a fiskální konsolidace.

Zprávu mechanismu varování (AMR)

Jedná se o kontrolní nástroj. Vychází ze srovnávacího přehledu ukazatelů, který identifikuje země, jež mohou být zasaženy hospodářskou nerovnováhu a u kterých by Komise měla provést další hloubkové přezkumy.

Následuje roční postup při makroekonomické nerovnováze (MIP), jehož cílem je prevence či řešení případné nerovnováhy, která brání hladkému fungování ekonomiky členských států, eurozóny nebo EU jako celku. 

Společnou zprávu o zaměstnanosti (návrh)

Tato zpráva analyzuje situaci v oblasti zaměstnanosti a celkovou sociální situaci v Evropě a politické reakce členských států.

Doporučení pro eurozónu

Toto doporučení se věnuje záležitostem, jež jsou kritické pro fungování prostoru s jednotnou měnou, a navrhuje vládám členských států konkrétní opatření. To zajišťuje, aby byly aspekty týkající se eurozóny a vnitrostátní otázky zahrnuty i do plánování správy ekonomických záležitostí na úrovni EU.

Sdělení týkající se fiskální politiky

V něm Komise posuzuje celkovou fiskální politiku eurozóny, eurozóna je zde brána jako celek. Na základě toho pak doporučuje cíle pro orientaci fiskální politiky eurozóny.

Stanovisko Komise k návrhům rozpočtových plánů jednotlivých zemí eurozóny

Toto stanovisko hodnotí, do jaké míry jsou vnitrostátní rozpočtové plány na další rok v souladu s požadavky Paktu o stabilitě a růstu (PSR).

 

Komise rovněž zveřejňuje stanoviska evropských sociálních partnerů:

Evropský semestr 2017: Pozice zaměstnavatelů k roční analýze růstu
Evropský semestr 2017: Priority pro roční analýzu růstu – Evropská konfederace odborových svazů

Dokumenty