Spremljanje proračuna držav evrskega območja se okrepi jeseni. Države članice morajo osnutke proračunskih načrtov za naslednje leto poslati do 15. oktobra.

Komisija te načrte oceni glede na zahteve pakta za stabilnost in rast. Novembra za vsak načrt izda uradno mnenje, da lahko države pri dokončni pripravi nacionalnih proračunov upoštevajo njene smernice.

Ministri za finance in gospodarstvo evrskega območja v okviru evroskupine razpravljajo o oceni Komisije.