V krajinách eurozóny sa na jeseň zintenzívňuje monitorovanie rozpočtu. Národné vlády musia predložiť svoje návrhy rozpočtových plánov na nasledujúci rok do 15. októbra.

Komisia tieto plány posudzuje s ohľadom na požiadavky Paktu stability a rastu. Komisia vydáva formálne stanovisko ku každému plánu v novembri, takže jej usmernenia možno zohľadniť pri dokončovaní národných rozpočtov.

Ministri hospodárstva a financií krajín eurozóny rokujú o posúdenie plánov zo strany Komisie v Rade ECOFIN.