În țările din zona euro, monitorizarea proiectelor de buget se intensifică toamna. Guvernele trebuie să-și prezinte proiectele de planuri bugetare pentru anul următor până la data de 15 octombrie.

Comisia verifică dacă acestea îndeplinesc cerințele Pactului de stabilitate și de creștere. Apoi, în noiembrie, formulează un aviz oficial cu privire la fiecare plan de buget, astfel încât orientările sale să poată fi integrate înainte de finalizarea bugetelor naționale.

Miniștrii de finanțe/economiei din zona euro discută avizele Comisiei în cadrul Consiliului ECOFIN.