Voor de landen van de eurozone wordt het begrotingstoezicht in de herfst intensiever. De nationale regeringen moeten hun begrotingsplannen voor het volgende jaar uiterlijk op 15 oktober indienen.

De Commissie beoordeelt deze plannen met het oog op de eisen in het stabiliteits- en groeipact. De Commissie brengt in november over elk plan een formeel advies uit, zodat hiermee nog rekening kan worden gehouden bij het opstellen van de definitieve nationale begrotingen.

De ministers van financiƫn/economie van de eurozone bespreken de beoordeling van de plannen door de Commissie in de Raad ECOFIN.