Rudenī eirozonas valstīm pastiprinās budžeta uzraudzība. Līdz 15. oktobrim dalībvalstu valdībām jāiesniedz nākamā gada budžeta plānu projekti.

Komisija izvērtē, vai šie plāni atbilst Stabilitātes un izaugsmes pakta prasībām. Novembrī Komisija par katru plānu izdod oficiālu atzinumu, lai tās padomus varētu ņemt vērā, sagatavojot dalībvalstu budžetu galīgo versiju.

Eirozonas finanšu vai ekonomikas ministri Komisijas veiktos plānu novērtējumus pārrunā tā saucamajā ECOFIN padomē.