Databáze doporučení pro jednotlivé země je hlavním nástrojem pro zaznamenávání a sledování pokroku při provádění těchto doporučení (doporučení CSR). V databázi jsou zaevidovaná nejen všechna doporučení CSR přijatá v rámci evropského semestru od roku 2011, ale i posouzení pokroku při jejich provádění v průběhu času, která Komise zpracovává.

U zemí eurozóny se největší pozornost rozpočtu věnuje na podzim. Vlády členských států musí předložit své návrhy rozpočtových plánů na následující rok do 15. října.

Komise tyto plány posoudí s ohledem na požadavky Paktu o stabilitě a růstu. Ke každému plánu pak v listopadu vydá formální stanovisko. Členské země tak mají možnost vzít doporučení Komise v úvahu při finalizaci svých rozpočtů.

Ministři financí a hospodářství zemí eurozóny projednávají posouzení Komise na zasedáních Euroskupiny.