Контролът на бюджета на страните от еврозоната се засилва през есента. До 15 октомври правителствата на страните от еврозоната трябва да представят проектите си за бюджетни планове за следващата година.

Комисията оценява тези планове в съответствие с изискванията на Пакта за стабилност и растеж. През ноември Комисията излиза с официално становище за всеки план, така че нейните насоки да могат да бъдат взети предвид в окончателната версия на националните бюджети.

В рамките на Еврогрупата министрите на финансите/ икономиката от еврозоната обсъждат оценката на Комисията на плановете.