Iki balandžio mėn. pabaigos ES šalių vyriausybės Komisijai pateikia:

  • nacionalinę reformų programą,
  • stabilumo programą – euro zonos šalių trejų metų biudžeto planą, arba
  • konvergencijos programą – euro zonai nepriklausančių šalių trejų metų biudžeto planą.

Programose nurodoma, kokią konkrečią politiką kiekviena šalis įgyvendins, kad skatintų užimtumą ir augimą, užkirstų kelią disbalansui arba jį šalintų, taip pat pateikiami konkretūs planai, kaip bus laikomasi konkrečioms ES šalims skirtų rekomendacijų ir bendrųjų fiskalinių taisyklių.